Podstawowa stawka za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie zwanego przysięgłym) w trybie zwykłym wynosi:

- z języka ukraińskiego na język polski = 35 zł (brutto)
- z języka polskiego na język ukraiński = 40 zł (brutto)

Strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków (wraz ze spacjami). Według obowi±zuj±cych przepisów stronę rozpoczęt± uznaje się za cał±. Tak więc tekst zawieraj±cy np. 1600 znaków - to dwie strony rozliczeniowe.

Z kolei stawka za tłumaczenie zwykłe wynosi 35 zł (brutto) niezależnie od tego, z jakiego języka tekst będzie tłumaczony. 
Strona rozliczeniowa tego typu tłumaczenia zawiera 1500 znaków (wraz ze spacjami).
Przy większej liczbie stron możliwe s± zniżki.

 

  Cennik

Copyright © Orest ¦piwak | Pozycjonowanie - Aweo.pl