W ofercie tłumaczonych przez mnie tekstów znajduj± się między innymi:

  • wszelkiego rodzaju dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa
  • dokumenty, które s± potrzebne do zdobycia karty stałego lub czasowego pobytu, a także pozwolenia na pracę
  • dyplomy oraz ¶wiadectwa
  • różnego rodzaju za¶wiadczenia
  • wszelkiego typu dokumenty samochodowe, w tym prawa jazdy
  • pełnomocnictwa i akty notarialne
  • dokumenty zwi±zane z założeniem spółki
  • umowy handlowe
  • sprawozdania finansowe

Oraz wiele innych - powyższe to teksty, które tłumaczone s± najczę¶ciej, oferta jest jednak o wiele szersza.

  Tłumaczenia

Copyright © Orest ¦piwak | Pozycjonowanie - Aweo.pl